7 Tháng Hai, 2020
Cập nhật tình hình Virus Corona ngày 07.02.2020

Cập nhật tình hình Virus Corona ngày 07.02.2020

Cập nhật tình hình Virus Corona ngày 07.02.2020 Cập nhật tình hình Virus Corona ngày 07.02.2020, theo bộ y tế Hồ Bắc thì đến 05:00 sáng […]
7 Tháng Hai, 2020
Hướng dẫn cách phòng chống Virus Corona NcoV

Hướng dẫn cách phòng chống Virus Corona NcoV

Hướng dẫn cách phòng chống Virus Corona NcoV Hướng dẫn cách phòng chống Virus Corona NcoV A. Rửa thay trước khi ăn và sau khi đi […]
Call Now Button