Tin tức

24 Tháng Mười Hai, 2020
Bảo vệ nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Bảo vệ nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Bảo vệ nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Bảo vệ nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, theo đó vào lúc 08:30, ngày 16 tháng […]
23 Tháng Mười Hai, 2020
Bảo vệ khu công nghiệp Dầu Tiếng

Bảo vệ khu công nghiệp Dầu Tiếng

Bảo vệ khu công nghiệp Dầu Tiếng Bảo vệ khu công nghiệp Dầu Tiếng, là một đối tác quan trọng của nhiều khách hàng tại địa […]
22 Tháng Mười Hai, 2020
Bảo vệ cụm công nghiệp Tân Bình

Bảo vệ cụm công nghiệp Tân Bình

Bảo vệ cụm công nghiệp Tân Bình Bảo vệ cụm công nghiệp Tân Bình, đang giúp cho mọi hoạt động bên trong khu công nghiệp được […]
21 Tháng Mười Hai, 2020
Bảo vệ cụm công nghiệp Phú Hòa

Bảo vệ cụm công nghiệp Phú Hòa

Bảo vệ cụm công nghiệp Phú Hòa Bảo vệ cụm công nghiệp Phú Hòa, đang là một gạch nối quan trọng dành cho mọi khách hàng […]
20 Tháng Mười Hai, 2020
Bảo vệ khu công nghiệp Bình Đường

Bảo vệ khu công nghiệp Bình Đường

Bảo vệ khu công nghiệp Bình Đường Bảo vệ khu công nghiệp Bình Đường, đang đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh […]
19 Tháng Mười Hai, 2020
Bảo vệ cụm công nghiệp Thái Hòa

Bảo vệ cụm công nghiệp Thái Hòa

Bảo vệ cụm công nghiệp Thái Hòa Bảo vệ cụm công nghiệp Thái Hòa, đang làm cho toàn bộ khách hàng đang làm ăn tại đây […]
17 Tháng Mười Hai, 2020
Bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Phước 2

Bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Phước 2

Bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Phước 2 Bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Phước 2, là một lực lượng an ninh chuyên nghiệp của cty […]
16 Tháng Mười Hai, 2020
Bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Phước 1

Bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Phước 1

Bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Phước 1 Bảo vệ khu công nghiệp Mỹ Phước 1, đang đóng vai trò lòng cốt trong việc giữ gìn […]
15 Tháng Mười Hai, 2020

Bảo vệ khu công nghiệp Mai Trung

Bảo vệ khu công nghiệp Mai Trung Bảo vệ khu công nghiệp Mai Trung, là hình mẫu cho mọi khu công nghiệp trên cả nước, với […]