Bảo vệ cụm công nghiệp Bàu Trăn

11 Tháng Mười Một, 2020
Bảo vệ cụm công nghiệp Bàu Trăn

Bảo vệ cụm công nghiệp Bàu Trăn

Bảo vệ cụm công nghiệp Bàu Trăn Bảo vệ cụm công nghiệp Bàu Trăn, đã ký kết hợp đồng với ban quản lý khu công nghiệp […]