Bảo vệ khu công nghiệp Tân Kim

24 Tháng Hai, 2021
Bảo vệ khu công nghiệp Tân Kim

Bảo vệ khu công nghiệp Tân Kim

Bảo vệ khu công nghiệp Tân Kim Bảo vệ khu công nghiệp Tân Kim, đang cần tuyển 40 bảo vệ mới cho năm 2021 để làmviệc […]