Bảo vệ nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

24 Tháng Mười Hai, 2020
Bảo vệ nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Bảo vệ nhà máy điện mặt trời Hậu Giang

Bảo vệ nhà máy điện mặt trời Hậu Giang Bảo vệ nhà máy điện mặt trời Hậu Giang, theo đó vào lúc 08:30, ngày 16 tháng […]