Ghi nhận bệnh nhân thứ 59 tại Việt Nam

16 Tháng Ba, 2020
Ghi nhận bệnh nhân thứ 59 tại Việt Nam

Ghi nhận bệnh nhân thứ 59 tại Việt Nam

Ghi nhận bệnh nhân thứ 59 tại Việt Nam Ghi nhận bệnh nhân thứ 59 tại Việt Nam, tính đến 19:30, ngày 16.03.2020 thì Bộ Y […]