Khu công nghiệp Đức Hòa 3 – Kim Ngân

5 Tháng Ba, 2021
Khu công nghiệp Đức Hòa 3 - Kim Ngân

Khu công nghiệp Đức Hòa 3 – Kim Ngân

Khu công nghiệp Đức Hòa 3 – Kim Ngân Khu công nghiệp Đức Hòa 3 – Kim Ngân, với tổng diện tích đất 1,852 Ha bao […]