Tin tức

18 Tháng Một, 2021
Bảo vệ khu công nghiệp Giang Điền

Bảo vệ khu công nghiệp Giang Điền

Bảo vệ khu công nghiệp Giang Điền Bảo vệ khu công nghiệp Giang Điền, đang đặt ra cho Cty bảo vệ khu công nghiệp Liêm Chính […]
17 Tháng Một, 2021
Bảo vệ khu công nghiệp Dầu Dây

Bảo vệ khu công nghiệp Dầu Dây

Bảo vệ khu công nghiệp Dầu Dây Bảo vệ khu công nghiệp Dầu Dây, đang bảo đảm cho tất cả mọi hoạt động tại khu công […]
16 Tháng Một, 2021
Bảo vệ khu công nghiệp Amata

Bảo vệ khu công nghiệp Amata

Bảo vệ khu công nghiệp Amata Bảo vệ khu công nghiệp Amata, đang được ban quản lý khu công nghiệp đánh giá cao về năng lực […]
15 Tháng Một, 2021
Bảo vệ cụm công nghiệp An Thạnh

Bảo vệ cụm công nghiệp An Thạnh

Bảo vệ cụm công nghiệp An Thạnh Bảo vệ cụm công nghiệp An Thạnh, đang là một đối tác quan trọng đối với ban quản lý […]
14 Tháng Một, 2021
Bảo vệ khu công nghiệp Biên Hòa 2

Bảo vệ khu công nghiệp Biên Hòa 2

Bảo vệ khu công nghiệp Biên Hòa 2 Bảo vệ khu công nghiệp Biên Hòa 2, đang là một đối tác quan trọng của nhiều khách […]
13 Tháng Một, 2021
Bảo vệ khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Nhơn Phú

Bảo vệ khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú

Bảo vệ khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú Bảo vệ khu công nghiệp Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, đang cho thấy được […]
12 Tháng Một, 2021
Bảo vệ khu công nghiệp Nhơn Trạch 3

Bảo vệ khu công nghiệp Nhơn Trạch 3

Bảo vệ khu công nghiệp Nhơn Trạch 3 Bảo vệ khu công nghiệp Nhơn Trạch 3, đang đóng góp một phần quan trọng của mình vào […]
11 Tháng Một, 2021
Bảo vệ khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn

Bảo vệ khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn

Bảo vệ khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn Bảo vệ khu công nghiệp Lộc An – Bình Sơn, đang được đánh giá là một […]
10 Tháng Một, 2021
Bảo vệ khu công nghiệp Long Thành

Bảo vệ khu công nghiệp Long Thành

Bảo vệ khu công nghiệp Long Thành Bảo vệ khu công nghiệp Long Thành, đang được coi như một đơn vị bảo vệ duy nhất có […]