Yếu tố tin tưởng

28 Tháng Chín, 2018
Thông minh
Thông minh Thông minh Khi tuyển dụng nhân sự mới, thì công ty bảo vệ Liêm Chính luôn trú trọng đến trí tuệ của bảo vệ […]
28 Tháng Chín, 2018
Can đảm
Can đảm Công ty bảo vệ Liêm Chính luôn huấn luyện cho bảo vệ những kỹ năng như sau; Bắt buộc nhân viên bảo vệ phải […]
28 Tháng Chín, 2018
Chung thực
Chung thực Chung thực Công ty TNHH DVBV Liêm Chính luôn huấn luyện nhân viên phải chung thực; Nhân viên bảo vệ phải chung thực trong […]
28 Tháng Chín, 2018
Chuyên nghiệp
Chuyên nghiệp chuyên nghiệp Công ty TNHH DVBV Liêm Chính huấn luyện từ câu nói; Tất cả các bộ phòng ban phải cẩn trọng trong những […]
28 Tháng Chín, 2018
Trách nhiệm
Trách nhiệm trách nhiệm Tinh thần trách nhiệm trong công việc của nhân viên Công ty bảo vệ Liêm Chính. Luôn phải đặt lên hàng đầu mỗi khi […]
28 Tháng Chín, 2018
Kỷ Luật
Kỷ Luật Kỷ luật Công bảo vệ Liêm Chính luôn siết chặt nội quy khen thưởng, qua đó tạo sự gắn kết mạnh cho bảo vệ; […]